کلاس حل تمرین ریاضی عمومی ۱و۲ موسسه پژوهش - پاییز ۹۸

کلاس حل تمرین و رفع اشکال ریاضی عمومی  ۱و ۲ حضوری به صورت رایگان برای دانشجویان کلاس ریاضی عمومی ۱ و ۲ ویژه (موسسه پژوهش) در  ترم پاییز ۹۸ برگزار می شود.

 

   مدرس : آقای آرش محمدی                    

  زمان کلاس :    سه شنبه ها ها ۱۷ الی ۲۰(شروع از  ۲۶  آذر)

  طول دوره : ۲۴ ساعت(شامل ۸ جلسه ۳ ساعتی)

محل کلاس: میدان ولی عصر(ضلع جنوب غربی)-انتهای کوچه مینو- موسسه پژوهش 

 

کلیه تمرینهای انتخاب شده برای این کلاسها تحت نظر و تایید من انتخاب شده است و  تمرین های جلسات مختلفی که در کلاس حل می شود  به شرح زیر می باشد:

  تمرین های جلسه اول کلاس(سه شنبه ۲۶ آذر              تمرین های جلسه دوم کلاس(سه شنبه ۳ دی)

تمرین های جلسه سوم کلاس(سه شنبه ۱۰ دی)               تمرین های جلسه چهارم کلاس(سه شنبه ۱۷ دی)

تمرین های جلسه پنجم  کلاس(سه شنبه  ۲۴ دی)             تمرین های جلسه ششم   کلاس(سه شنبه ۱ بهمن)

 تمرین های جلسه هفتم کلاس(سه شنبه ۸ بهمن)             تمرین های جلسه هشتم کلاس(سه شنبه ۱۵ بهمن)