نام كتاب: معادلات ديفرانسل - جلد دوم (ويرايش سوم)

                                                                                                                                                           
مولف : مسعود آقاسي
انتشاراتنگاه دانش 
نوبت چاپهشتم (مرداد ۹۵ )

قيمت :  ۳۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحات:  ۶۴۰ 

تعداد تستهاي حل شدهحدود ۲۲۰۰ تست (سوالات ۸۳ تا  ۹۵  كارشناسي ارشد و سوالات دكتري با پاسخ تشريحي)
مخاطبان كتابدانشجويان دوره كارشناسي و داوطلبان كنكور ارشد و دكترا در رشته هاي مختلف علوم پايه و فني مهندسي

محل تهيه كتاب:

  1. كتابفروشيهاي روبروي درب دانشگاه تهران در خيابان انقلاب (بين خيابان فروردين و ارديبهشت) 
  2. انتشارات نگاه دانش(خ انقلاب، خ 12 فروردين، پلاك 271، ساختمان تجاري ناشران، طبقه 2 - واحد 2- تلفن 66978114 و 66978115 و 66954892)

  3. خريد اينترنتي كتاب از سايت انتشارات نگاه دانش www.negahedanesh.com