با  توجه به اعلام موسسه پژوهش   وضعيت كلاسهاي ويژه و انحصاري نكته  و تست در اين  آموزشگاه  به شرح زير است:

  • گروه دوم (پنجشنبه و جمعه  ۱۲ الي ۱۷:۳۰) ====>تكميل ظرفيت  شده است.
  • گروه اول (سه شنبه و چهارشنبه) ====> در آستانه تكميل  ظرفيت 
  • گروه سوم(۵ شنبه و جمعه صبح ) ====> در آستانه تكميل  ظرفيت 

از  كليه دانشجوياني كه براي كلاسهاي نكته و تست پيش ثبت نام نموده و هنوز گروه مورد نظر خود را به موسسه پژوهش اعلام نكرده اند٬ درخواست ميشود هر چه سريعتر نسبت به اعلام گروه خود (تماس با موسسه پژوهش ۸۶۷۴۱-۰۲۱) اقدام نمايند.

با توجه به استقبال زياد دانشجويان از كلاسهاي نكته و تست  توصيه مي شود چنانچه تمايل به شركت در اين كلاسها كه انحصارا در موسسه پژوهش   برگزار مي شود، داريد(براي برخورداري از حق انتخاب آزادانه زمان كلاس و تخفيف ويژه  هفتگي ثبت نام) هر چه سريعتر اقدام نماييد.

تذكر مهم: در گروه هايي كه تكميل ظرفيت اعلام مي شوند٬ ثبت نام فقط در شرايط خاص توسط موسسه(در صورت انتقال دانشجويان آن گروه به ساير گروه ها) انجام مي شود.