کلاس حل تمرین ریاضی عمومی ۱و۲- تابستان ۹۶

کلاس حل تمرین و رفع اشکال ریاضی عمومی به صورت رایگان برای دانشجویان کلاس ریاضی(موسسه پژوهش و عمران پایه) ترم  تابستان ۹۶   برگزار می شود.

   مدرس : مهندس کیانی                   

  زمان کلاس :  جمعه ها ۱۷:۱۵ الی ۲۰:۱۵

 

  طول دوره : ۲۴ ساعت(شامل ۸ جلسه ۳ ساعتی)

محل کلاس: میدان ولی عصر-انتهای کوچه مینو- موسسه پژوهش 

کلیه تمرینهای انتخاب شده برای این کلاسها تحت نظر و تایید من انتخاب شده است و  تمرین های جلسات مختلفی که در کلاس حل می شود  به شرح زیر می باشد:

  تمرین های جلسه اول کلاس(چهارشنبه ۲۵ مرداد و جمعه ۳ شهریور )             

تمرین های جلسه دوم کلاس(چهارشنبه ۱ شهریور و جمعه ۱۰ شهریور)

تمرین های جلسه سوم  کلاس(چهارشنبه ۸ شهریور و جمعه ۱۷ شهریور)

تمرین های جلسه چهارم  کلاس(جمعه  ۳۱ شهریور)

تمرین های جلسه پنجم   کلاس(جمعه  ۷ مهر)

تمرین های جلسه ششم   کلاس(جمعه  ۱۴ مهر)

تمرین های جلسه هفتم   کلاس(جمعه  ۲۱ مهر)