كلاسهاي درس و تست رياضي عمومي و معادلات ديفرانسيل ترم پاييز از روز ۴ شنبه ۱۷ آبان ۹۶ شروع مي شود.

برنامه جلسه اول هر يك از كلاسها به شرح زير خواهد بود:

  • معادلات ديفرانسيل ويژه(موسسه نصير) : چهارشنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۶  الي ۲۱
  • رياضي عمومي ويژه(گروه اول موسسه پژوهش) : پنجشنبه ۱۸ آبان ساعت ۷:۳۰ الي ۱۱:۴۵
  • رياضي عمومي ويژه(گروه دوم موسسه پژوهش) : پنجشنبه ۱۸ آبان ساعت ۱۲ الي ۱۶:۱۵
  • رياضي عمومي (موسسه نصير) : پنجشنبه ۱۸ آبان ساعت ۱۷ الي ۲۱:۱۵