براي دسترسي به برنامه كلاس ويژه درس و تست رياضي عمومي در ترم تابستان ۹۷ در آموزشگاه پژوهش بر روي لينك زير كليك نماييد.

 

كلاس درس و تست رياضي عمومي- آموزشگاه پژوهش