کلاس حل تمرین ریاضی عمومی ۱و۲ نصیر - پاییز ۹۷

کلاس حل تمرین و رفع اشکال ریاضی عمومی  ۱و ۲ به صورت رایگان برای دانشجویان کلاس ریاضی ویژه (موسسه نصیر ) در  ترم پاییز ۹۷  برگزار می شود.

   مدرس : مهندس کیانی                   

  زمان کلاس :   جمعه ها  ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ (شروع از ۳۰ آذر)

  طول دوره : ۱۶ ساعت

محل کلاس: دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر 

 

کلیه تمرینهای انتخاب شده برای این کلاسها تحت نظر و تایید من انتخاب شده است و  تمرین های جلسات مختلفی که در کلاس حل می شود  به شرح زیر می باشد:

  تمرین های جلسه اول کلاس(جمعه ۳۰ آذر  )   

 تمرینهای جلسه دوم کلاس(جمعه ۷ دی)  

تمرینهای جلسه سوم کلاس(جمعه ۱۴ دی)  

تمرینهای جلسه چهارم کلاس(جمعه ۵ بهمن)  

تمرینهای جلسه پنجم  کلاس(جمعه ۱۲ بهمن)