در طرح تخفیفی نوروز تخفیف تا سقف ۵۰  درصد  برای ثبت نام  ویدیوهای ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل  در نظر گرفته شده است که تا ۷ فرردین قابل استفاده است.


 برای دریافت اطلاعات و ثبت نام روی عنوان هر دوره کلیک کنید(یا لینک اختصاری را در آدرس بار مرور گر خود وارد کنید) 

 

 ۱. پکیج درس و تست + نکته و تست + جمع بندی ۱۹۰ ساعتی ریاضی عمومی ۱ و ۲ 

 

لینک اختصاری پکیج درس و نکته و جمع بندی : https://b2n.ir/pa1402

   

۲. ویدیوهای کلاس درس و تست ۱۱۵ ساعتی ریاضی عمومی  

 

لینک اختصاری درس و تست ریاضی عمومی  : https://b2n.ir/da1402

  

 ۳. کلاس آنلاین درس و تست ۵۰ ساعتی معادلات دیفرانسیل 

 

لینک اختصاری درس و تست معادلات :  https://b2n.ir/eq1402

  ۴. کلاس آنلاین نکته و تست ۵۰ ساعتی ریاضی عمومی ۱ و ۲ 

 

لینک اختصاری نکته و تست :  https://b2n.ir/te1402

  

۵. کلاس  آنلاین و منحصر به فرد جمع بندی ۲۵ ساعتی ریاضی عمومی 

 

لینک اختصاری جمع بندی :  https://b2n.ir/mo1402

  

۶. ویدیوهای کلاس درس و تست فشرده ۵۰ ساعتی ریاضی عمومی 

 

لینک اختصاری جمع بندی :  https://b2n.ir/fe1402

  

دسترسی به کل دوره های ریاضی عمومی(از حمله ۶ دوره بالا) لطفا کلیک نمایید یا لینک زیر را در آدرس بار مرورگر خود وارد کنید: 

 لینک اختصاری :  https://negareh.ac.ir/aghasi  یا  https://b2n.ir/class1402