کدهای تخفیف تا ۸۵٪ برای ثبت نام کلاس و ویدیوی ریاضی و معادلات در تولد شگفت انگیز

در طرح تخفیفی تولد شگفت انگیز  ۱۵ کد  تخفیف ۵۰ تا ۸۵  درصدی ، مجموعاً برای ۲۴ نفر برای ثبت نام در کلاسهای آنلاین و ویدیوهای ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل در نظر گرفته شده است: 

کدهای تخفیف عبارتند از: 

BIRTH38S9 - BIRTH96H3
BIRTH3Y68 - BIRTH4FB9
BIRTH2W4H - BIRTH4XM2
BIRTH25GK - BIRTH96HP
BIRTH5ZG9 - BIRTH3PR9
BIRTH6XN4 - BIRTH3KL6
BIRTH28RU - BIRTH84FS
BIRTH7DA2

هر یک از ۱۵ کد بالا  روی ۱ تا ۴ دوره از لیست زیر  تعریف شده اند  و تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۹ مهر معتبر هستند.

 برای استفاده از کدها روی عنوان هر دوره کلیک کنید(یا لینک اختصاری را در آدرس بار مرور گر خود وارد کنید) و کد مورد نظرتون را وارد نمایید.

 

۱. پکیج آنلاین درس و تست + نکته و تست + جمع بندی ۱۹۰ ساعتی ریاضی عمومی 

لینک اختصاری پکیج درس و نکته و جمع بندی : https://b2n.ir/pa1403

 

 ۲. کلاس آنلاین درس و تست ۱۱۵ ساعتی ریاضی عمومی  

لینک اختصاری درس و تست ریاضی عمومی  : https://b2n.ir/da1403

 

  ۳. کلاس آنلاین نکته و تست ۵۰ ساعتی ریاضی عمومی  

لینک اختصاری نکته و تست :  https://b2n.ir/te1403

 

  ۴. کلاس  آنلاین و منحصر به فرد جمع بندی ۲۵ ساعتی ریاضی عمومی 

لینک اختصاری جمع بندی :  https://b2n.ir/mo1403

  ۵. ویدیوی درس و تست ۵۰ ساعتی معادلات دیفرانسیل  

لینک اختصاری ویدیوی درس و تست معادلات :  https://b2n.ir/eq1402

 

  ۶.  ویدیوی پکیج درس و تست + نکته و تست + جمع بندی ۱۹۰ ساعتی ریاضی عمومی  

لینک اختصاری ویدیوی پکیج درس و نکته و جمع بندی : https://b2n.ir/pa1402

 

    ۷. ویدیوی درس و تست ۱۱۵ ساعتی ریاضی عمومی  

لینک اختصاری ویدیوی درس و تست ریاضی عمومی  : https://b2n.ir/da1402

 

    ۸.  ویدیوی نکته و تست ۵۰ ساعتی ریاضی عمومی  

 لینک اختصاری ویدیوی نکته و تست :  https://b2n.ir/te1402

 

    ۹. ویدیوی منحصر به فرد جمع بندی ۲۵ ساعتی ریاضی عمومی  

لینک اختصاری ویدیوی جمع بندی :  https://b2n.ir/mo1402

 

   ۱۰. ویدیوی درس و تست فشرده ۵۰ ساعتی ریاضی عمومی  

لینک اختصاری جمع بندی :  https://b2n.ir/fe1402

  

دسترسی به کل دوره های ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل (از حمله دوره های بالا) لطفا کلیک نمایید یا لینک زیر را در آدرس بار مرورگر خود وارد کنید: 

 لینک اختصاری :  https://negareh.ac.ir/aghasi